top of page

Arbeid ut fra menigheten

ForsamlingavedNilen.jpg

Huskirken og misjon: Vi vil gjerne dela det gode vi har fått med andre menneske i andre land. Vi ber, sender ut menneske og gir av pengane våre til arbeid i India, Afrika, Israel og andre land. Nærleik og tilbakemeldingar frå dei som er ute gjer at arbeidet er inspirerande og personleg!

bottom of page