top of page

Einskap mellom kristne

untitled-(308-of-563).jpg

I Guds rike er det stort mangfald – dette uttrykkjer Guds fantastiske skaparevne. Men Gud har også laga samanheng i det han har gjort. Vi trur at Gud har gjeve Huskirken Nordhordland i oppdrag å byggja einskap mellom ulike kristne og deira menigheter. Dette gjer vi mellom anna ved å delta i ”Leiarforum Nordhordland” – eit forum av leiarar for ulike kristne organisasjoner og menigheter. Vi ønskjer å be for, oppmuntra og støtta all kristen verksemd i Nordhordland.

 

Kvinneforum

I lokale grupper ber ein om Guds godleik over menneske i området og i heile Noreg. Over heile Nordhordland kjem grupene regelmessig saman. I tillegg har ein større inspirasjonssamlingar med mange menigheter  samla. Mange av kvinnene i Huskirken engasjerer seg i dette.

bottom of page