top of page

Våre

Samlingar

untitled-(195-of-563).jpg

På storsamlingane samlast vi i heimane med barn, unge og vaksne. Opplegget kan variera, men vi ønskjer å skapa eit inspirerande møte med Jesus og kvarandre. Og vi brukar oss sjølve til tale, sang og andre innslag. Samlinga varer 1–1/2 time, deretter er det er god tid til mat, smil og sosialt om du vil vera med lenger.

 

Tre kveldar pr månad har vi ”grupper” – det vil seia samlingar for dei vaksne om kvelden. Her er det enkel mat, lovsang og Guds ord. Dessutan deler vi våre liv med kvarandre – vi ber for kvarandre og menneske rundt oss. Nokre gonger er det undervisning. 

bottom of page