top of page
kwang-mathurosemontri-CAuMyko-Wh0-unspla

Velkommen til 

Huskirken 

Nordhordland!

Menigheten vår har samlingar i heimane – difor namnet HusKirke. Annan kvar søndag samlast vi til gudsteneste – i veka møtest vi i mindre fellesskapsgrupper og deler Guds ord. På gruppekveldane et vi kvelds saman – etter gudstenestene har vi middag og kaffe! Vi ønskjer å vera menighet for heile familien. Visjonen vår er å vera saman i teneste for Gud, menneske og samfunn.

untitled-(195-of-563).jpg

Våre Samlingar

untitled-(327-of-563)b.jpg

Kva er «Huskirke»?

untitled-(378-of-563).jpg

Barn & Unge

Somarfugl logoen – kva betyr den?

Kalender

Lurar du på noko?

bottom of page